Czy wiecie jak racjonalnie gospodarować energią w Waszym biurze?

Krzysztof Żmijewski – Energetyczny Wizjoner W czasie studiów przekazywał mi swoję energię, wiedzę i pokazał jak ważna jest walka o zrównoważony rozwój, poprawę efektywności energetycznej, ochronę klimatu, jak racjonalnie użytkować energię i zasoby natury. Byłam bardzo dumna, że mnie uczył.  Niestety odszedł od nas w 2015 roku ale wiedza, pasje, które przekazał i zaszczepił w … Czytaj dalej Czy wiecie jak racjonalnie gospodarować energią w Waszym biurze?